Raad van Toezicht

Voorwoord Raad van Toezicht

2018 was voor het Van Gogh Museum opnieuw een bijzonder succesvol jaar. Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten blijven een inspiratiebron voor veel mensen over de hele wereld, wat blijkt uit de onverminderd hoge bezoekersaantallen aan het museum en online. Afgelopen jaar bezochten 2.165.000 kunstliefhebbers uit binnen- en buitenland het museum, en groeide de online fanbase explosief. De tentoonstelling Van Gogh en Japan, die feestelijk werd geopend door koning Willem-Alexander, was met 430.000 bezoekers een enorm succes.

Afgelopen jaar is Van Gogh ambieert geïntroduceerd, het Strategisch Plan 2018-2020, waarin is uitgestippeld hoe de strategische pijlers van het museum de komende jaren zullen worden verwezenlijkt. In het nastreven van de missie, visie en kernwaarden van het museum ligt de focus op drie dimensies: lokaal, mondiaal en digitaal.

Het lokale aspect was in 2018 bijvoorbeeld terug te zien in Van Gogh verbindt, het leertraject waarin het museum onderzoekt hoe het nieuwe publieksgroepen kan aantrekken. Op globaal niveau zijn nieuwe venues gecontracteerd voor de Meet Vincent van Gogh Experience, waarmee Van Goghs erfgoed kan worden gedeeld met geïnteresseerden over de hele wereld. De digitale focus kreeg onder andere gestalte in de virtuele tentoonstelling #SunflowersLIVE, het online ontsluiten van de verzameling Japanse prenten, en in Van Gogh belicht, een nieuwe online presentatie van een selectie van Van Goghs brieven.


In 2018 nam Joanne Kellermann na acht jaar afscheid van de Raad van Toezicht. Wij danken Joanne voor haar betrokken bijdragen in deze periode. Als nieuw lid is Maurine Alma benoemd. Wij heten haar van harte welkom in ons midden en verheugen ons op de samenwerking in de komende jaren.

De Raad van Toezicht wil graag een woord van dank uitspreken aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de BankGiro Loterij, Van Lanschot en aan alle andere partners en donateurs van het Van Gogh Museum. Mede dankzij hun (financiële) hulp heeft het museum mooie resultaten kunnen bereiken. En niet in de laatste plaats gaat onze dank uit naar de steun die wij ook afgelopen jaar weer mochten ervaren van de Vincent van Gogh Stichting, eigenaar van het grootste deel van de collectie.

Het succes van het Van Gogh Museum is uiteraard voor een belangrijk deel te danken aan de aanhoudende populariteit van de kunst van Vincent van Gogh en aan de kwaliteit en uitstraling van de collectie van het museum. Maar onze enthousiaste en vakkundige medewerkers zijn onmisbaar om het leven en werk van Van Gogh en zijn tijdgenoten met tentoonstellingen, publicaties en vele andere (online) activiteiten toegankelijk te maken, het bezoek aan het museum een unieke beleving te laten zijn en zorg te dragen voor het behoud en beheer van de collectie.

Wij zijn de directie van het Van Gogh Museum dankbaar voor de goede en intensieve samenwerking in het afgelopen jaar. Het is dan ook bijzonder spijtig dat we in 2019 afscheid gaan nemen van directeur Axel Rüger en we willen hem bij dezen alvast veel succes wensen in zijn functie als
Secretary en CEO bij de Royal Academy of Arts in Londen. Ten slotte danken we alle medewerkers van het museum voor hun toewijding, inzet en deskundigheid, waardoor ook 2018 de boeken in gaat als een prachtig en succesvol jaar.

Namens de leden van de Raad van Toezicht,
Jacobina Brinkman, Hein van Beuningen, Gary Tinterow, Joanne Kellermann, Maurine Alma

Jaap Winter
Voorzitter Raad van Toezicht