Professional Services

Professional Services verleent op lokaal maar met name op mondiaal niveau adviesdiensten aan (internationale) musea, eigenaren van werken van Van Gogh, bedrijven en privéverzamelaars. Ook in 2018 werden meerdere lezingen onder andere in China  gegeven, cursussen georganiseerd, bijdragen geleverd aan congressen, werken van Van Gogh en tijdgenoten gerestaureerd en wordt er onderzoek verricht.