Van Gogh Museum Enterprises

Pop-up tour
Het VGM blijft speuren naar innovatieve manieren om het leven en werk van Van Gogh wereldwijd onder de aandacht te brengen. Afgelopen jaar is de Van Gogh Museum Editions Pop-up tour gelanceerd. Deze interactieve tour doet om te beginnen vooraanstaande winkelcentra in de Verenigde Staten aan; in 2018 was de tour te zien in Philadelphia en Short Hills, voor 2019 staat Houston op het programma. Doel van de pop-up is de verkoop van de Van Gogh Museum Editions en de merchandise, om zo bij te dragen aan het genereren van inkomsten buiten het museum. Bijkomend voordeel is dat het Amerikaanse publiek kan kennisnemen van het oeuvre van Van Gogh aan de hand van de Editions: 3D-replica’s van hoge kwaliteit die de originele werken heel dicht benaderen. De kleuren, het licht en de penseelstreek zijn zo getrouw mogelijk nagebootst. De Van Gogh Museum Editions Pop-up tour wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Samsung, Takii en Desso.