Fondsenwerving

Record
Het kan niet vaak genoeg worden gezegd hoe belangrijk de gulle bijdragen van particulieren, sponsoren, zakelijke partners, fondsen en stichtingen voor ons zijn en hoe dankbaar we zijn voor hun giften en inspanningen. Zij maken tentoonstellingen als Van Gogh & Japan mogelijk, maar ook substantiële aankopen, bijzondere educatieve activiteiten en de Van Gogh Museum Editions Pop-up tour in de Verenigde Staten. We zijn onze hoofdpartners de BankGiro Loterij en Van Lanschot, maar ook al onze andere partners, groot en klein, zeer erkentelijk voor hun steun.
De generositeit van de
BankGiro Loterij willen we in dit verband graag expliciet noemen. Tijdens het Goed Geld Gala 2018 op 20 februari in Singer Laren kregen het VGM, Rijksmuseum, Mauritshuis en Kröller-Müller Museum gezamenlijk een cheque van 7.259.052 euro uitgereikt. Daarnaast ontving het VGM een bijdrage uit geoormerkt werven van 124.144 euro.


We kijken terug op een mooi en succesvol jaar, waarin we wederom met veel plezier hebben samengewerkt, zowel intern als met onze vaste partners. De leden van de Vincent van Gogh Stichting, eigenaar van het grootste deel van de collectie van het VGM, willen we in het bijzonder bedanken voor hun steun en vertrouwen. We danken de Raad van Toezicht en de Raad van Advies voor hun betrokkenheid en inzet. En tot slot danken we alle medewerkers van het VGM voor hun enthousiasme en inspanningen, die tot een mooi jaar met tal van geslaagde activiteiten hebben geleid.

Axel Rüger
Directeur

Adriaan Dönszelmann
Zakelijk directeur